กรมบัญชีกลางแจงระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ-ครอบครัว

กรมบัญชีกลางแจงระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ-ครอบครัว
มติชน
27 พฤษภาคม 2563 ( 13:19 )
154
1
กรมบัญชีกลางแจงระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ-ครอบครัว

 

นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความใน Social Media เกี่ยวกับระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีข้อความว่า เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทุกปี อาจทำให้ผู้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลบางราย สิทธิในการรักษาพยาบาลอาจหาย ดังนั้น ให้ ขรก. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวว่ามีสิทธิหรือไม่ ช่องทางการตรวจสอบ ผ่านทาง https://mbdb.cgd.go.th/wel/ หากไม่มีสิทธิ ให้ดำเนินการเพิ่มสิทธิที่เจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า กรมไม่ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกปี แต่สาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้สิทธิในการรักษาพยาบาลหาย คือ ส่วนราชการต้นสังกัดอาจบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้ ผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ ดังนั้น ผู้มีสิทธิควรตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลทุกครั้ง ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจสอบสิทธิได้ทางเว็บไซต์  https://mbdb.cgd.go.th/wel/ หรือตรวจสอบสิทธิผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ Application CGDiHealthCare

 

“หากผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ หรือต้องการเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งการแก้ไขข้อมูลต้องดำเนินการก่อนวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง