รีเซต

เผยสาเหตุลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ทำไมยังไม่ได้เงิน?

เผยสาเหตุลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ทำไมยังไม่ได้เงิน?
TNN ช่อง16
15 พฤษภาคม 2563 ( 14:55 )
115.9K
14
เผยสาเหตุลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ทำไมยังไม่ได้เงิน?

 

จากกรณีที่กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานผ่าน e-Service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการ

 

ล่าสุด วันนี้ (15 พ.ค.63) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงผ่านทาง "สถานีประกันสังคม" ถึงจำนวนผู้มายื่นขอใช้สิทธิแล้วจนถึงปัจจุบัน (15 พ.ค.) มีมากกว่า 1 ล้านคน  สำนักงานประกันสังคมได้อนุมัติสั่งจ่ายไปแล้ว จำนวน 809,509 คน 

 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนและยังไม่ได้รับเงินนั้น มีสาเหตุมาจาก...

1.เอกสารไม่พร้อม

2.นายจ้างยังไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง หากนายจ้างยังไม่ลงทะเบียนรับรองว่าลูกจ้างหยุดงานเพราะเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย  ทางประกันสังคมจึงได้ติดต่อไปยังนายจ้างให้มายืนยัน เพื่อให้ลูกจ้างได้เงินทดแทน

 

3.ลูกจ้างยังส่งเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน ภายใน 15 เดือน จึงไม่ได้รับสิทธิ์

4.นายจ้างบางรายได้ปิดกิจการ ติดต่อไม่ได้

5.ลูกจ้างและนายจ้างแจ้งข้อมูลไม่ตรงกัน หรือแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ระบุสาเหตุการว่างงาน หรือเขียนชื่อ/เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติมีความล่าช้าได้ 

 

6.บริษัทเดียวกัน แต่บางคนยังไม่ได้เงิน เกิดจากการลงทะเบียนไม่พร้อมกัน , ติดขัดเรื่องเอกสาร , เลขบัญชีธนาคารไม่ตรง เป็นต้น

7.เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ย้ำว่า ภายในวันที่ 18 พ.ค.นี้ ลูกจ้างจะต้องได้รับเงินชดเชยว่างงานครบทุกคน 

 

 

ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ไหน

หากได้รับสิทธิ์แล้วจะมีข้อความแจ้งทางอีเมลที่กรอกไว้ในระบบ e-form หรือสามารถเช็กยอดเงินที่จะได้รับและวันที่อนุมัติสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของประกันสังคม คือ

1. แอปฯ SSO Connect เลือกหัวข้อ "การเบิกสิทธิประโยชน์"

2. เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ "ผู้ประกันตน" >> "การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน"

3. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ผู้ประกันตนได้ยื่นเรื่องไว้ 

 

 

ตั้งศูนย์รับร้องทุกข์

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งศูนย์จะมีหน้าที่ รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย การรับเรื่องอุทธรณ์ในกรณี ที่ผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคม

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่หน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ซึ่งส่วนกลางได้จัดตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยปฏิบัติและศูนย์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 นี้เป็นต้นไป ในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 - 18.00 น.  

 

ยื่นสิทธิ์อุทธรณ์

สำหรับผู้ประกันตนที่ถูกปฏิเสธไม่ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ว่างานจากเหตุสุดวิสัยนั้น อย่าเพิ่งเป็นกังวล เนื่องจากหลังวันที่ 18 พ.ค.63 นี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่

 

 

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้

หากใครยังมีข้อสงสัยในเรื่องใด ๆ หรืออยากตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

- ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์โควิด 19 สำนักงานประกันสังคม โทร. 029562513-4 (ในวัน-เวลาราชการ)

สำนักงานประกันสังคมที่ยื่นเรื่องไว้

- เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

- Live Chat ประกันสังคม  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนประกันสังคม รับเงินเยียวยาโควิด เช็ควิธีได้ที่นี่

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

 

>>> ข่าวดี!! ขยายอายุแรงงานอิสระ 15-65 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 คุ้มครองเจ็บป่วย พิการและเสียชีวิต

>>> อาชีพอิสระ งานส่วนตัว อย่าลืมใช้สิทธิสมัครประกันสังคม ม.40

>>> 5 บริษัท ทำกำไรสวนพิษโควิด-19

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง