รีเซต

ข่าวดี!! ขยายอายุแรงงานอิสระ 15-65 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 คุ้มครองเจ็บป่วย พิการและเสียชีวิต

ข่าวดี!! ขยายอายุแรงงานอิสระ 15-65 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 คุ้มครองเจ็บป่วย พิการและเสียชีวิต
77ข่าวเด็ด
30 มิถุนายน 2563 ( 12:45 )
231
1
ข่าวดี!! ขยายอายุแรงงานอิสระ 15-65 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 คุ้มครองเจ็บป่วย พิการและเสียชีวิต

อุบลราชธานี-สำนักงานประกันสังคมขยายอายุแรงงานอิสระ 15-65 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สิทธิ์คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต

รังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต กลุ่มแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ซึ่งในกลุ่มแรงงานอิสระสำนักงานประกันสังคมจะคุ้มครองในลักษณะความสมัครใจ โดยแต่เดิมกำหนดอายุไว้ตั้งแต่ 15-60 ปี ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 สำนักงานประกันสังคมได้ขยายอายุผู้ประกันตนเป็น 15-65 ปี นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุเกิน 60 ปี

ซึ่งประโยชน์ของระบบประกันสังคมคือจะทำหน้าที่คอยดูแลสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเมื่อเกิด การเจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,เสียชีวิต โดยการจ่ายเงินประกันสังคมของแรงงานอิสระ ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีอยู่ 3 ทางเลือก

1) การจ่าย 70 บาทต่อเดือน รัฐบาลสนับสนุน 30 บาท โดยคุ้มครองการเจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,เสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ 30 บาทรักษาฟรี หากเกิดอาการเจ็บป่วยและนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายวันละ 300 บาท ทั้งนี้เมื่อออกจากโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถทำงานได้ประกันสังคมจ่ายทดแทนการขาดรายได้ให้วันละ 200 บาท / 30 วัน / ปี และกรณีผู้ป่วยนอกสามารถเบิกได้ครั้งละ 50 บาท / 3ครั้ง / ปี,กรณีทุพพลภาพประกันสังคมจ่ายเดือนละ 500-1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี โดย1)จ่าย 6 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 500 บาท 2)จ่าย 12 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 650 บาท  3)จ่าย 24เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 800 บาท 4)จ่าย 36 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 1,000 บาท,กรณีเสียชีวิตได้ 20,000 บาท

2) การจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐบาลสนับสนุน 50 บาท แบ่งเป็นเงินออม50 บาท เงินคุ้มครอง 50 บาท โดยคุ้มครองการเจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,เสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ 30 บาทรักษาฟรี หากเกิดอาการเจ็บป่วยและนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายวันละ 300 บาท ทั้งนี้เมื่อออกจากโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถทำงานได้ประกันสังคมจ่ายทดแทนการขาดรายได้ให้วันละ 200 บาท/30วัน/ปี และกรณีผู้ป่วยนอกสามารถเบิกได้ครั้งละ 50 บาท/3ครั้ง/ปี,กรณีทุพพลภาพประกันสังคมจ่ายเดือนละ500-1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี โดย 1)จ่าย 6 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ500 บาท 2)จ่าย 12 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 650 บาท  3)จ่าย 24เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 800 บาท 4)จ่าย 36 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 1,000 บาท,กรณีเสียชีวิตได้ 20,000 บาท

3) 300 บาทต่อเดือน รัฐบาลสนับสนุน 150 บาท แบ่งเป็นเงินออม 150 บาท เงินคุ้มครอง 150 บาท โดยคุ้มครองการเจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,เสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ 30 บาทรักษาฟรี หากเกิดอาการเจ็บป่วยและนอนโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน)จ่ายวันละ300 บาท ทั้งนี้เมื่อออกจากโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถทำงานได้ประกันสังคมจ่ายทดแทนการขาดรายได้ให้วันละ200 บาท / 90 วัน / ปี และกรณีผู้ป่วยนอกสามารถเบิกได้ครั้งละ 50 บาท / 3 ครั้ง / ปี , กรณีทุพพลภาพประกันสังคมจ่ายเดือนละ500-1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี โดย 1)จ่าย 6 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 500 บาท 2) จ่าย 12 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 650 บาท  3) จ่าย 24 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 800 บาท 4) จ่าย 36 เดือนขึ้นไปได้รับเดือนละ 1,000 บาท , กรณีเสียชีวิตได้ 40,000 บาท นอกจากนี้เมื่อผู้ประกันตนมีบุตรและส่งเงินครบ 2 ปี สามารถเบิกค่านมได้เดือนละ 200 บาท/2 คน อายุบุตรตั้งแต่ 0-6 ปี

ซึ่งการขยายอายุผู้ประกันตนเพิ่มนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อผู้ใช้แรงงานอิสระมีอายุที่มากร่างกายเสื่อมสภาพมีความเสี่ยงได้รับการเจ็บป่วยมากขึ้น ทั้งนี้จึงอยากเชิญชวนแรงงานกลุ่มอาชีพอิสระ สมัครประกันสังคมไว้เป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตภายภาคหน้า

โดยการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถที่  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซี เคาน์เตอร์ ธ. หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081-8770015 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี)

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง