รีเซต

รับมือจีนปิด3ด่าน! ‘มนัญญา’ สั่งกรมวิชาการเกษตร ประสานเอกชนวางแผนส่งออกผลไม้ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน

รับมือจีนปิด3ด่าน! ‘มนัญญา’ สั่งกรมวิชาการเกษตร ประสานเอกชนวางแผนส่งออกผลไม้ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน
ข่าวสด
20 มกราคม 2565 ( 19:01 )
35
รับมือจีนปิด3ด่าน! ‘มนัญญา’ สั่งกรมวิชาการเกษตร ประสานเอกชนวางแผนส่งออกผลไม้ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ช่วงที่ผ่านมาทุกด่านของจีนตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากทุกประเทศอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องของศัตรูพืชและเชื้อโควิด ไม่ให้ปนเปื้อนไปกับสินค้า จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรติดตามสถานการณ์การส่งออกอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบทุกระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย

 

โดยสถานการณ์ล่าสุดได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตรว่า ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสานขอให้กรมวิชาการเกษตรแจ้งผู้ประกอบการวางแผนการส่งออกผลไม้ผ่านด่านทางบกของจีนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากบางด่านของจีนจะหยุดให้บริการ จึงสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรแจ้งผู้ประกอบการให้วางแผนการส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้าผลไม้ที่จะส่งออก

 

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ด่านนำเข้าของจีนที่จะปิดทำการในช่วงระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 2565 มีจำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านตงซิง ด่านโหย่วอี้กวน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีการจำกัดจำนวนรถเข้าวันละประมาณ 80-100 คัน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และด่านรถไฟผิงเสียง จะปิดรับการยื่นสำแดงนำเข้าผลไม้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2565 หลังจากที่เปิดให้นำเข้าในเดือนม.ค. 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2565 ตามมาตรการเปิด 14 วัน และปิด 14 วัน

เหลือเพียงด่านโม่ฮานที่ยังเปิดทำการอยู่ในช่วงวันดังกล่าว แต่จำกัดจำนวนรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้าด่านโม่ฮานวันละประมาณ 100 คัน และมีรถรอผ่านด่านจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินการอาจล่าช้าเนื่องจากผู้ประกอบการที่รับยื่นสำแดงสินค้าบางส่วนหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน

“ในช่วงนี้ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ควรชะลอการผ่านเส้นทางบกจากเวียดนามเข้าจีนและใช้เส้นทางขนส่งทางอื่นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าตกค้างและผ่านด่านไม่ทันก่อนช่วงหยุดเทศกาลตรุษจีน แม้ว่าด่าน โม่ฮานจะไม่ได้ปิดช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ปริมาณรถขนส่งสินค้าฝั่งบ่อเต็นที่รอผ่านเข้าจีนที่ด่าน โม่ฮานมีจำนวนมาก และการดำเนินงานช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจมีความล่าช้า ผู้ประกอบการจึงควรประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งอย่างใกล้ชิดก่อนการส่งออก” นายภัสชญภณ กล่าว

นอกจากนี้ การขนส่งผลไม้ในเส้นทางบกเข้าจีนยังคงมีความเสี่ยงทั้งระยะเวลาในการรอผ่านด่าน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจีน จึงขอกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการที่สินค้าจะถูกทำลายหากจีนตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อโควิดบนผลไม้หรือบรรจุภัณฑ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง