ด่วน! รร.หอวังออกประกาศครูสอนดนตรีติดโควิด 1 ราย

ด่วน! รร.หอวังออกประกาศครูสอนดนตรีติดโควิด 1 ราย
TNN ช่อง16
18 เมษายน 2564 ( 16:45 )
74
ด่วน! รร.หอวังออกประกาศครูสอนดนตรีติดโควิด 1 ราย


วันนี้ ( 18 เม.. 64 )โรงเรียนหอวัง ออกประกาศ 2 ฉบับ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังพบผู้ติดเชื้อ คือนายเขมชาติ ชาญอักษร ซึ่งเป็นครูพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรี (ภาคปฏิบัติโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี มีผลตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ยืนยันผลการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 23.30 


โดยมีเวลาติดต่อและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้สัมผัสใกล้ชิด และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โรงเรียนหอวังจึงมีมีมาตรการป้องกันดังนี้


1.งดใช้อาคารดนตรีและห้องซ้อม 14 วัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณที่มีผู้ติดเชื้อสัมผัส

  

2. ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2564 เฝ้าสังเกตอาการ และหากพบอาการต้องสงสัยให้ไปรับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด หรือพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ และรับคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไป


3. กรณีใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 4. งดการจัดกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 14-27 เมษายน 2564 กรณีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่และชั้นมัธยมศึกาษปีที่ 4 ให้ดำเนินการด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเวปไซด์ www.bangkok2.org และ www.horwang.ac.th

  

หลังจากนั้น วันที่ 16 เมษายน 2564 มีประกาศเพิ่มเติม หลังได้รับแจ้งยืนยันการตรวจพบครูโรงเรียนหอวัง 1 คนติดเชื้อเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 พร้อมประกาศ งดใช้งานอาคารดนตรี และห้องซ้อม 14 วัน เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสและบริเวณใกล้เคียงข่าวที่เกี่ยวข้อง