รีเซต

'บิ๊กเกรียง' ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชายแดนอ.บันนังสตา

'บิ๊กเกรียง' ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชายแดนอ.บันนังสตา
มติชน
6 พฤษภาคม 2565 ( 13:06 )
13
'บิ๊กเกรียง' ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชายแดนอ.บันนังสตา

‘บิ๊กเกรียง’ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชายแดนอ.บันนังสตา ก่อนพักค้างแรมร่วมกับกำลังพล สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน พบ’ ผบ.พล.ร.2 มาเลเซีย’สร้างสัมพันธ์อันดีปท.เพื่อนบ้าน

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่บ้านดีดะ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.4) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีดะ ป้อมสิงขร, ชุดเฝ้าตรวจชายแดน กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4402, 4403 และกองร้อยทหารพรานที่ 3012 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จัดระเบียบและการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันภัยแทรกซ้อนต่างๆ ที่เข้ามายังพื้นที่ เน้นย้ำการทำงานของทุกส่วนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ภัยความมั่นคงจากผู้เห็นต่างหรือผู้ก่อเหตุรุนแรง ประสานการทำงานอย่างครอบคลุม ไม่ประมาท มีความพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา รวมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางยังฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ จุดตรวจร่วมไทยมาเลเซีย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของหมวดเฉพาะกิจป้องกันชายแดนที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 กองกำลังเทพสตรี พบปะพูดคุยกับพลตรี ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี บิน ซับบรี ผบ.พล.ร.2 มซ./ประธานคณะทำงานทางบก ฝ่ายมาเลเซีย และคณะ ถึงการทำงานและความสัมพันธ์ทางทหารของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี และขอขอบคุณการทำงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาของทหารมาเลเซียในความสามัคคี ทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกันเป็นอย่างดี ก่อนพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองกำลังทหารมาเลเซีย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับหมวดเฉพาะกิจป้องกันชายแดนที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 กองทัพบกไทย และมอบของที่ระลึก รวมถึงของอุปโภค บริโภคให้แก่กำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างประสานความร่วมมือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินเท้าไปยังจุดฐานลาดตระเวนร่วม เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ขณะทำการลาดตระเวน ร่วมกับกองกำลังทหารมาเลเซีย ก่อนพักค้างแรมในฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ร่วมกับคณะ และกำลังพล สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

 

 

พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า ตั้งใจมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในแต่ละส่วนนั้นมีภารกิจที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน การจัดระเบียบและการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศชาติ การตรวจเยี่ยมในวันนี้ นำความห่วงใยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ที่ได้ฝากความระลึกถึง และขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้เป็นห่วงกำลังพลในเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สถานการณ์ covid 19 และปัญหาความมั่นคงต่างๆ ขอให้กำลังพลปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท รู้เท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองเป็นสำคัญ ขอให้กำลังพลทุกนายมีความมุ่งมั่น ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทำภารกิจตามความมุ่งหมายของหน่วย และของประเทศชาติ”

 

ด้านพล.ต. ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี บิน ซับบรี ผบ.พล.ร.2 มซ./ประธานคณะทำงานทางบก ฝ่ายมาเลเซีย และคณะ กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้พบแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะทุกท่าน กองทัพฝ่ายมาเลเซียต้องขอขอบคุณการทำงานของกองทัพฝ่ายไทยเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น อาจมีติดขัดบ้าง แต่ก็ได้ทำการพูดคุยในการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ทางกองทัพมาเลเซียมั่นใจในการทำงาน ศักยภาพของกองกำลังฝ่ายไทย ว่าจะสามารถร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นอย่างดี ซึ่งหากทางฝ่ายไทยมีสิ่งใดติดขัดก็สามารถบอกกล่าวเพื่อปรับการทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์เดียวกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง