รีเซต

ผบ.กองกำลังจิตอาสาพระราชทานฯ ลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ติดตามความช่วยเหลือปชช.ประสบอุทกภัย

ผบ.กองกำลังจิตอาสาพระราชทานฯ ลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ติดตามความช่วยเหลือปชช.ประสบอุทกภัย
มติชน
6 ธันวาคม 2563 ( 14:54 )
88
ผบ.กองกำลังจิตอาสาพระราชทานฯ ลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ติดตามความช่วยเหลือปชช.ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่จ.นครศรีธรรมราช พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ให้การต้อนรับพล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช โดยคณะได้เดินทางมายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจ.นครศรีธรรมราช ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเร่งมือให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ประสบภัย และติดตามความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมทั้ง 19 ราย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้มีการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้นในภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานระหว่างการเกิดอุทกภัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อเจ้าหน้าที่และองค์กรในการจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที ก่อนจะได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูและบูรณะหลังน้ำลดให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หลังจากสถานการณ์ในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงมา 2 วัน ทำให้ปริมาณน้ำในทุกพื้นที่ลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่รองรับน้ำต่อไป

 

 

โดยในวันนี้นั้นทางคณะผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน จะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิต ในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชก่อนจะเดินทางไปร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีการจัดตั้งโรงครัวของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ก่อนเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน มอบถึงถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมขัง ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ในเขตอำเภอเมือง โดยได้เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูบูรณะ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ถนนหนทางให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประสบภัย 18 อำเภอ และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย 5 อำเภอ คือ อ.ลานสกา อ.นบพิตำ อ.สิชล อ.ขนอม อ.พิปูน และมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้ 19 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 1 ล้าน 8 หมื่นไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1 แสน 2 หมื่นราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง