รีเซต

รองมทภ.4 ลงพื้นที่จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กกล.ป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา

รองมทภ.4 ลงพื้นที่จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กกล.ป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา
มติชน
13 กรกฎาคม 2565 ( 16:49 )
41
รองมทภ.4 ลงพื้นที่จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กกล.ป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่จ.ระนอง พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่4 และรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 (ฉก.ร.25) กองกำลังเทพสตรี โดยได้เยี่ยมชมการทำงานของเครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์ Astrophysics รุ่น XIS-6545 ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ต่อมาได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจเกาะสะระนีย์ ฉก.ร.25 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันจาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายการปฎิบัติงานที่สำคัญ เเละพบปะให้โอวาท เเละกำลังใจ โดยให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ มีความมุ่งมั่นต่อภารกิจที่ได้รับ มีการพลิกแพลงการปฎิบัติอยู่เป็นประจำ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ เเละต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานในห้วงหน้ามรสุมที่มีพายุเข้าตลอดเวลา และรวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือพิเศษที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยมี พ.อ.อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ให้การต้อนรับเเละติดตามคณะฯ

 

จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่4 ลงพื้นที่ลาดตระเวนทางทะเลร่วมกับกำลังพล ตรวจสอบพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติ ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจ.ระนองที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับจ.เกาะสองของประเทศเมียนมา รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.จรยุทธ์ ร้อย.ร.2521 และ ชป.จรยุทธ์ ชฝต.4107 ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในห้วงเวลา พร้อมมอบนโยบายและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดต่อการกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดนทุกรูปเเบบ รวมถึงการจัดระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว เเละพบปะภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ปรับเปลี่ยนรูปแบบทางยุทธวิธีอยู่เป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตามเเนวชายแดนในทุกมิติ

 

 

ต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชนบ้านบางนา ซึ่งเป็นจุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ในห้วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน โดยให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงได้กำชับเรื่องการสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เนื่องจากอ.ละอุ่น ถือเป็นอีกช่องทางที่มีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ทั้งยาเสพติด การลักลอบขนแรงงานต่างด้าว และสินค้าหนีภาษี สามารถเข้ามาแล้วออกไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศได้ ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.เอกกิตติพงศ์ เทพหนู ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรละอุ่น ให้การต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง