รีเซต

ธนารักษ์ มอบที่พักอาศัยมูลค่า กว่า 60 ล้านบาทให้ศุลกากร

ธนารักษ์ มอบที่พักอาศัยมูลค่า กว่า 60 ล้านบาทให้ศุลกากร
TNN ช่อง16
21 มกราคม 2564 ( 15:39 )
122
ธนารักษ์ มอบที่พักอาศัยมูลค่า กว่า 60 ล้านบาทให้ศุลกากร

วันนี้(21ม.ค.64)นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยกรมศุลกากรดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ซึ่งกำหนดให้กิจการร่วมค้าฯ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ รีสอร์ทส์ ลิมิเต็ด ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาโครงการ จะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารชดเชยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) และก่อสร้างอาคารพักอาศัย 8 ชั้น ขนาด 100 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ชดเชยให้กรมศุลกากร ซึ่งปัจจุบันกิจการร่วมค้าฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชดเชยเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินการส่งมอบอาคารชดเชยดังกล่าวให้กรมศุลกากรเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป

สำหรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ซึ่งกิจการร่วมค้าฯ จะต้องก่อสร้างอาคารโรงแรมพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโบราณสถานให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 นั้น กิจการร่วมค้าฯ ได้รับการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และรูปแบบการบูรณะอาคารโบราณสถานจากกรมศิลปากรแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณางานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตการบูรณะกลุ่มอาคารศุลกสถาน ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะได้ติดตามกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง