รีเซต

เมียนมาเปิดระบบพิธีศุลกากรนำเข้า-ส่งออกสินค้าอัตโนมัติ กระตุ้นการค้ากับไทย

เมียนมาเปิดระบบพิธีศุลกากรนำเข้า-ส่งออกสินค้าอัตโนมัติ กระตุ้นการค้ากับไทย
Xinhua
23 มีนาคม 2567 ( 21:53 )
23
เมียนมาเปิดระบบพิธีศุลกากรนำเข้า-ส่งออกสินค้าอัตโนมัติ กระตุ้นการค้ากับไทย

  (แฟ้มภาพซินหัว : ถนนสายหนึ่งในเมืองย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 1 ก.พ. 2024) 

ย่างกุ้ง, 23 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (22 มี.ค.) เมียนมาเปิดใช้งานระบบเดินพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบอัตโนมัติ ณ เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉานทางตะวันออกของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย

กระทรวงการวางแผนและการคลังของเมียนมาระบุว่าระบบเดินพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบอัตโนมัติแห่งเมียนมา (MACCS) จะช่วยให้การค้าทวิภาคีระหว่างเมียนมากับไทยมีความรวดเร็วและพลวัตเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นกระทรวงฯ มุ่งมั่นบูรณาการสารพัดเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้าสู่กิจกรรมทางการค้า และยกระดับกระบวนการทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยนอกจากเมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมายังใช้งานระบบดังกล่าวในนครย่างกุ้ง รวมถึงเมืองตามแนวชายแดนอย่างเมียวดี มูเซะ และชินฉ่วยฮ่ออีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง