ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

เริ่มแล้ว! ประกันรายได้ยางเฟส 2 ชาวสวนยางรับเงินวันนี้

เริ่มแล้ว! ประกันรายได้ยางเฟส 2 ชาวสวนยางรับเงินวันนี้
TNN ช่อง16
11 ธันวาคม 2563 ( 16:13 )
80
เริ่มแล้ว! ประกันรายได้ยางเฟส 2 ชาวสวนยางรับเงินวันนี้


วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. ร่วม Click off จ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 จ่ายงวดแรก กว่า 1,249 ล้านบาท โดยมีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าอำเภอท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการออกมาตรการที่มุ่งเป้าสร้างรายได้ และความมั่นคงให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นมาตรการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาสถานการณ์ราคายางปรับตัวขึ้นและลงอย่างรวดเร็วเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อุปทานยางของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติมีมากกว่าความต้องการของตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันสูง ปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย อีกทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 หลายประเทศประกาศล็อกดาวน์ ส่งผลต่อการส่งออกยาง โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่ของไทย

รัฐบาลจึงไม่นิ่งนอนใจ สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมหามาตรการหรือแนวทางรองรับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเร่งด่วน จึงเกิดโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ขึ้น เม็ดเงินตรงนี้จะลงไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านคน เป็นเงินส่วนต่างของรายได้ที่ควรได้รับ รวมงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท  ที่จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้สม่ำเสมออย่างทั่วถึง ทั้งเจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ และคนกรีดยาง นับเป็นมาตรการทางอ้อม ที่นำมาใช้แทนการแทรกแซงราคายาง เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคต  ภายใต้นโยบาย “ทำได้ไว และทำได้จริง” 

นายจุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วนแล้ว อนาคตต่อไปกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง โดยผลักดันการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ การลดพื้นที่ปลูกยาง พร้อมเร่งกำหนดแผนขายตรงกับต่างประเทศ เพิ่มช่องทางหาตลาดใหม่ ครอบคลุมถึงระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง  ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงหลักการใช้ระบบตลาดนำการผลิต  ปลูกและกำหนดปริมาณการขายตามความต้องการตลาด เพิ่มและรักษาคุณภาพสินค้า โดยใช้ข้อได้เปรียบทางด้านธรรมชาติที่เอื้อต่อการผลิตยางพาราของไทย ยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล  

นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้เกษตรกร ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรหาแนวทางที่จะยกระดับราคาผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราให้มีราคาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ชาวสวนอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1.82 ล้านราย วงเงินงบประมาณกว่า 10,042 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อันส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  ทั้งนี้ กำหนดราคาประกันรายได้ 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน คือ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 โดยจ่ายเงินงวดแรกประจำเดือนตุลาคม 2563 ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 968,468 ราย คิดเป็นพื้นที่ 10,154,813.613 ไร่ จำนวนเงิน 1,249.672 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เดือนละ 1 ครั้ง กำหนดราคาอ้างอิงประกาศย้อนหลัง 30 วัน เพื่อให้การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สุด 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวที่เกี่ยวข้อง