รีเซต

จีนบังคับใช้ 'กม.อนุรักษ์แม่น้ำแยงซี' ยกระดับการคุ้มครอง 'มาตุธาร'

จีนบังคับใช้ 'กม.อนุรักษ์แม่น้ำแยงซี' ยกระดับการคุ้มครอง 'มาตุธาร'
Xinhua
1 มีนาคม 2564 ( 17:32 )
41
จีนบังคับใช้ 'กม.อนุรักษ์แม่น้ำแยงซี' ยกระดับการคุ้มครอง 'มาตุธาร'

ปักกิ่ง, 1 มี.ค. (ซินหัว) -- จีนบังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์แม่น้ำแยงซี ซึ่งมีทั้งหมด 9 บท รวม 96 ข้อ เพื่อยกระดับการคุ้มครองแม่น้ำสำคัญสายนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "มาตุธาร" ของจีนแล้วในวันจันทร์ (1 มี.ค.) 

 

กฎหมายใหม่นี้ถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการปกป้องลุ่มแม่น้ำใดลุ่มแม่น้ำหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจงฉบับแรกของจีน โดยมุ่งเสริมสร้างการกำกับดูแล รวมถึงการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำในลุ่มแม่น้ำแยงซี

สำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำแยงซี จะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่มีการประสานงานกันอย่างดี และหลีกเลี่ยงการพัฒนาที่มากเกินความจำเป็น ขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงระบบนิเวศวิทยาเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด

 

ลุ่มแม่น้ำแยงซีซึ่งทอดตัวยาวกว่า 6,300 กิโลเมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีแหล่งน้ำและแหล่งแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ แต่การประมงที่มากเกินไปและมลพิษได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและทำให้จำนวนปลาลดลง

กฎหมายดังกล่าวห้ามมิให้ทำการประมงเพื่อการผลิตในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำของลุ่มแม่น้ำแยงซี และเสริมว่าห้ามมิให้ทำการประมงเพื่อการผลิตกับทรัพยากรธรรมชาติในน่านน้ำหลักของแม่น้ำแยงซี ภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งครอบคลุมถึง ทางน้ำหลักของแม่น้ำ แม่น้ำสาขา และทะเลสาบสำคัญ ตลอดจนพื้นที่ปากแม่น้ำที่กำหนด

 

นอกจากนี้ จะมีการบังคับใช้กฎหมายร่วมเพื่อจัดการปัญหาการขุดทรายที่ผิดกฎหมายด้วย

อนึ่ง กฎหมายดังกล่าวผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดของจีน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง