รีเซต

พณ.แนะผู้ส่งออกใช้วิกฤตโควิด-19เป็นโอกาส มั่นใจหลังไวรัสคลี่คลายทั่วโลกแห่นำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตร

พณ.แนะผู้ส่งออกใช้วิกฤตโควิด-19เป็นโอกาส มั่นใจหลังไวรัสคลี่คลายทั่วโลกแห่นำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตร
มติชน
26 มีนาคม 2563 ( 12:09 )
138
2
พณ.แนะผู้ส่งออกใช้วิกฤตโควิด-19เป็นโอกาส มั่นใจหลังไวรัสคลี่คลายทั่วโลกแห่นำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตร

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไทยทำได้ดีกว่าหลายประเทศและมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นในหลายตลาด เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เชื่อว่าการส่งออกไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ในตลาดโลกที่ยังมีความต้องการสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร ไทยสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ สินค้าอุตสาหกรรมบางรายการที่เริ่มฟื้นตัวจากผลของสงครามการค้าที่ลดลง เห็นได้ชัดจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนค. ได้วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกสินค้าที่มีการเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าจะมีความต้องการสูงขึ้นในช่วงถัดไป แนะให้ผู้ส่งออกเตรียมความพร้อม โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการเติบโตดี อาทิ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2และ 6 ตามล าดับโดยเฉพาะในตลาดจีน สหรัฐฯ ตุรกี และเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเร่งรัดติดตามการส่งออกสินค้าจากการลงนามเอ็มโอยู โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นอกจากนี้ สินค้าที่คาดว่าจะมีความต้องการสูงขึ้นในช่วงที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ตลาดสำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย สิ่งปรุงรสอาหารขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ตลาดส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรและจีน โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีการระบาดของไข้หวัดนกและไข้หวัดสุกรก่อนหน้านี้ ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมากจึงมีความต้องการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่องค์การอาหารและการเกษตร (FAO)เปิดเผยว่ามาตรการปิดเมืองของประเทศต่างๆ ทำให้เกิดการกักตุนอาหาร ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารทั่วโลก จึงคาดว่าจะทำให้ความต้องการสินค้าอาหารจากทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภคในหลายตลาดด้านสินค้าอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการส่งออกเติบโตดี อาทิ เครื่องยนต์สันดาปฯและส่วนประกอบรถยนต์Tier 2 และ 3 ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวดีในช่วงที่ราคาน้ ามันอยู่ในระดับต่ า ถุงมือยางเติบโตกว่าร้อยละ 180 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาที่มีการระบาดของไวรัสโควิด19 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนหน้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ตลาดหลักคือสหรัฐฯ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3 แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง การส่งออกเพิ่มขึ้นของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าผลของสงครามการค้าได้ลดลงแล้วและเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

” สถานการณ์การระบาดของไวรัสในจีนที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้การส่งออกของไทยอาจกลับมาขยายตัวช่วงปลายไตรมาส 2 สินค้าหลักที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มได้หลังจากนี้ ได้แก่ สินค้าอาหาร เช่น ข้าว ผักผลไม้ มันส าปะหลัง ยางพารา ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งปรุงรสอาหารผู้บริโภคจีนยังมีก าลังซื้อเหลืออยู่มากเนื่องจากจีนยกเลิกเทศกาลตรุษจีนเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประกอบกับเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว จึงคาดว่าจะมีความต้องการสินค้าอีกมาก ” นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของยุโรปกลับทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในอิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักร แต่ในระยะสั้นพบว่าการน าเข้าสินค้าและภาคการขนส่งยังสามารถด าเนินการได้เป็นปกติ และคาดว่าสินค้าอาหารและเวชภัณฑ์จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในยุโรปในช่วงถัดไป ในเบื้องต้นแนะนำให้ผู้ประกอบการสินค้าอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปหรือปรุงสำเร็จ จะช่วยให้สามารถเจาะตลาดคู่ค้าง่ายขึ้นในช่วงที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่ในบ้านโดยอาศัยความได้เปรียบจากการที่สินค้าอาหารจากไทยมีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือเรื่องความปลอดภัย และมีมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานในระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง