5 How to สู้ไวรัส ในช่วงนี้ที่ต้องออกนอกบ้าน

5 How to สู้ไวรัส ในช่วงนี้ที่ต้องออกนอกบ้าน
Infographic Thailand
8 พฤษภาคม 2563 ( 17:55 )
554
3
5 How to สู้ไวรัส ในช่วงนี้ที่ต้องออกนอกบ้าน

 

กลับไปทำงานออฟฟิศแล้วต้องเจอผู้คนมากมาย ก็ต้องใช้ขนส่งสาธารณะ ไหนจะต้องขึ้นลิฟท์ ต้องใช้ห้องประชุมร่วมกับผู้คนมากมาย หันไปทางไหนก็ระแวงไปหมด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร?วันนี้ Infographic Thailand ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน จึงรวบรวม How to ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านให้ปลอดภัยจากโควิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Infographic Thailand

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง