ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

จีนผุดเขตนำร่องเปิดกว้างชายแดน มุ่งกระชับเศรษฐกิจเอเชียกลาง-ยุโรป

จีนผุดเขตนำร่องเปิดกว้างชายแดน มุ่งกระชับเศรษฐกิจเอเชียกลาง-ยุโรป
สำนักข่าวซินหัว
17 ธันวาคม 2563 ( 22:57 )
21
จีนผุดเขตนำร่องเปิดกว้างชายแดน มุ่งกระชับเศรษฐกิจเอเชียกลาง-ยุโรป

อุรุมชี, 17 ธ.ค. (ซินหัว) -- คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติการจัดตั้งเขตนำร่องสำคัญเพื่อยกระดับการเปิดกว้างและการพัฒนาใน ภูมิภาคถ่าเฉิงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

 

แนวปฏิบัติปี 2015 ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่าหน่วยงานส่วนกลางจะเสนอมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานในเขตนำร่องดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฉางเฉิง เจ้าหน้าที่วิจัยนโยบายของถ่าเฉิง เผยว่าจะเร่งการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรมข้ามพรมแดน ตลอดจนการพัฒนาภาคการเงินของถ่าเฉิง"ถ่าเฉิงเป็นเส้นทางบกที่สำคัญของจีนสำหรับทำการค้าร่วมกับเอเชียกลางและยุโรป" ฉางกล่าว พร้อมเสริมว่าสภาพการค้าที่ได้เปรียบของพื้นที่นี้ก่อให้เกิดการส่งเสริมทางเศรษฐกิจร่วมกับคาซัคสถานที่มีพรมแดนติดกันทั้งนี้ ถ่าเฉิงมีพื้นที่ครอบคลุม 105,400 ตารางกิโลเมตร และประชากรทั้งหมด 910,800 คน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของถ่าเฉิงในปี 2019 สูงถึง 6.97 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 3.18 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบปีต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง