รีเซต

พนักงาน ขสมก.ติดเชื้อโควิดอีก 30 ราย คนขับรถเมล์-เก็บค่าโดยสาร ยังติดเชื้อมากสุด พร้อมเปิดพิกัดสายรถเมล์!

พนักงาน ขสมก.ติดเชื้อโควิดอีก 30 ราย คนขับรถเมล์-เก็บค่าโดยสาร ยังติดเชื้อมากสุด พร้อมเปิดพิกัดสายรถเมล์!
มติชน
10 เมษายน 2565 ( 23:20 )
33
พนักงาน ขสมก.ติดเชื้อโควิดอีก 30 ราย คนขับรถเมล์-เก็บค่าโดยสาร ยังติดเชื้อมากสุด พร้อมเปิดพิกัดสายรถเมล์!

วันที่ 10 เมษายน 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

 

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 10 เมษายน 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 30 คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 39 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

2.พนักงานธุรการ ระดับ 3 เพศหญิง อายุ 55 ปี เขตการเดินรถที่ 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

3.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 95ก เพศชาย อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

4.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 59 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

5.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 95ก เพศหญิง อายุ 32 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

6.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 503 เพศหญิง อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

7.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 34 เพศหญิง อายุ 45 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

8.พนักงานสื่อสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 54 ปี เขตการเดินรถที่ 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

9.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 95 เพศชาย อายุ 40 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

10.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย A2 เพศหญิง อายุ 48 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

11.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 39 เพศหญิง อายุ 45 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

12.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 39 เพศหญิง อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

13.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 501 เพศหญิง อายุ 24 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

14.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 502 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

15.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 60 เพศชาย อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

16.ผู้จัดการสาย เพศชาย อายุ 57 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

17.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 8 เพศหญิง อายุ 49 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

18.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 8 เพศหญิง อายุ 39 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

19.นายท่าอู่ เพศชาย อายุ 59 ปี เขตการเดินรถที่ 3 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

20.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 11 เพศหญิง อายุ 27 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

21.นายท่าปล่อยรถ เพศชาย อายุ 29 ปี เขตการเดินรถที่ 3 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

22.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 536 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

23.พนักงานธุรการ ระดับ 2 (จ่ายงาน) เพศชาย อายุ 55 ปี เขตการเดินรถที่ 4 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมวินเซอร์สวีท แอนด์ คอนเวนชัน

 

24. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 77 เพศหญิง อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่  9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

25.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 77 เพศชาย อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

26.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 80 เพศชาย อายุ 38 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

27.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 84 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

28.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 101 เพศหญิง อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

29.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 117 เพศหญิง อายุ 24 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

30.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ระดับ 4 เพศชาย อายุ 59 ปี สำนักพัฒนาบุคลากร เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้องค์การ ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิด กับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ


หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง