TrueID

ปภ.เตือน! 7 จังหวัดภาคกลาง-ใต้ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ปภ.เตือน! 7 จังหวัดภาคกลาง-ใต้ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง
TNN ช่อง16
4 ธันวาคม 2564 ( 09:26 )
58
ปภ.เตือน! 7 จังหวัดภาคกลาง-ใต้ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

วันนี้( 4 ธ.ค.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2564

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 

-ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพี่น้อง บางปลาม้า) และนครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน) 

-ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.ทุ่งตะโก สวี หลังสวน พะโต๊ะ ละแม) สุราษฎร์ธานี (อ.พระแสง เวียงสระ เคียนซา พุนพิน บ้านนาสาร บ้านนาเดิม เกาะพะงัน เกาะสมุย) นครศรีธรรมราช (อ.นาบอน ทุ่งใหญ่ ชะอวด ทุ่งสง บางขัน ช้างกลาง เมืองฯ เชียรใหญ่ ถ้ำพรรณนา พิปูน สิชล เฉลิมพระเกียรติ) พัทลุง (อ.เขาชัยสน ป่าพยอม เมืองฯ) และนราธิวาส (อ.ยี่งอ)

 

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม) 

(ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 64 เวลา 06.00 น.)

 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมในระดับสูงให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง สำหรับพื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น สำหรับพื้นที่คุณภาพอากาศระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 

 

 

 

แฟ้มภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง