รีเซต

ธปท.เกาะติดแบงก์-นอนแบงก์เยียวยาลูกหนี้ฝ่าโควิดรอบใหม่

ธปท.เกาะติดแบงก์-นอนแบงก์เยียวยาลูกหนี้ฝ่าโควิดรอบใหม่
TNN ช่อง16
14 มกราคม 2564 ( 16:49 )
90
ธปท.เกาะติดแบงก์-นอนแบงก์เยียวยาลูกหนี้ฝ่าโควิดรอบใหม่

นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดเผยว่า หลังจากที่ ธปท. ได้ขอให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา  โดยสถาบันการเงินบางแห่งได้มีการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่มาก่อนแล้วและมีมาตรการช่วยเหลือที่มากกว่ามาตรการขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนด โดยยังมีบางแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่ง ธปท. ได้ติดตามและประสานงานให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยเร็ว 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาธปท.ขอให้สถาบันการเงินของรัฐ เอกชนและนอนแบงก์เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย และภาคธุรกิจโดยขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 (จากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธ.ค.63) โดยลูกหนี้สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ เช่น ในกรณีสินเชื่อสวัสดิการ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

นอกจากนี้ให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่) ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ จำแนกตามลักษณะธุรกิจและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ปลอดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราตลาด เป็นต้นพร้อมทั้งให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม  ตลอดจนพิจารณาชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan และผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง