รีเซต

“พลังงาน” แจงรับซื้อไฟต้องอยู่ในแผน PDP

“พลังงาน” แจงรับซื้อไฟต้องอยู่ในแผน PDP
TNN ช่อง16
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:02 )
42
“พลังงาน” แจงรับซื้อไฟต้องอยู่ในแผน PDP

วันนี้ (17 ก.พ.) นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ อาทิ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ โดยยังไม่กำหนดรูปแบบโครงการที่มีกำลังการผลิตที่แน่นอน  ว่า  ปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดการรับซื้อไฟฟ้า ที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ  PDP


ทั้งนี้ การจัดทำแผน PDP จะพิจารณาถึงมิติต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และมีความสมดุล  ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง มิติด้านต้นทุน รวมถึง มิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการมองภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ โดยขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan)  โดยจะเป็นการรวมแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว หรือ TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะตอบโจทย์การลดการปล่อยปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้  


โฆษกกระทรวงพลังงาน  กล่าวด้วยว่า กระทรวงพลังงาน จะนำข้อมูลต่างๆมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดว่า ภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยในช่วงสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ. เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ อีอีซี  ต่อไป


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง