รีเซต

"ไทย" เป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ สหภาพไปรษณีย์เอเชีย

"ไทย" เป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ สหภาพไปรษณีย์เอเชีย
TNN ช่อง16
29 สิงหาคม 2565 ( 15:05 )
46
"ไทย" เป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ สหภาพไปรษณีย์เอเชีย


 


 

วันนี้ ( 29  สิงหาคม 2565) นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 13 (13th APPU Congress)  ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ


ประเทศไทย โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความไว้วางใจ จากสหภาพไปรษณีย์ฯ เป็นประธานสภาบริหาร(Executive Council – EC) ต่อเนื่องเป็นเวลา 4  ปี ทำหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ รวมถึงวางระเบียบการบริหารงานของสหภาพฯ ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทในการแสดงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค สามารถผลักดันแผนงานต่างๆ เพื่อพัฒนากิจการไปรษณีย์ของไทยและของประเทศสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหภาพฯ มากยิ่งขึ้น


ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 32 ประเทศ
ภาพ TNNONLINE  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง