รีเซต

ข้อควรรู้! ก่อนให้ใครยืมเงิน ข้อความแชท-สลิป เป็นหลักฐานทวงเงินคืนได้

ข้อควรรู้! ก่อนให้ใครยืมเงิน ข้อความแชท-สลิป เป็นหลักฐานทวงเงินคืนได้
TNN ช่อง16
3 มกราคม 2565 ( 09:16 )
517
ข้อควรรู้! ก่อนให้ใครยืมเงิน ข้อความแชท-สลิป เป็นหลักฐานทวงเงินคืนได้

ให้ยืมก็อยากได้คืน ไม่ได้ให้เปล่า แต่บางคราวพอทวงถามก็โดนบ่ายเบี่ยง หรือชักดาบไปเลย ดังนั้น ก่อนให้ใครยืมเงินอย่าลืมทำสัญญาไว้ จะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย  ให้ยืมอย่างไร ให้ได้คืน


ปัญหาการยืมเงินเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับผู้ที่ให้ยืมแล้วไม่ได้เงินกลับคืนมา ดังนั้นการทำหลักฐานให้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้คนอื่นยืมเงิน


โดยทางกฎหมายแล้ว การให้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ แล้วลงลายมือชื่อ ถ้าไม่ทำเอกสารหลักฐาน ก็จะฟ้องบังคับต่อศาลไม่ได้ หรือหากกู้ยืมเงินน้อยกว่า 2,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารก็ฟ้องร้องต่อศาลได้ (ป.พ.พ. มาตรา 653)


ปัจจุบัน “การยืมเงินผ่านแชทหรือสังคมออนไลน์” แต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกัน ถือว่า “แชทยืมเงินเป็นสัญญาและหลักฐานการกู้ยืมเงิน” สามารถใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีได้ (ฎีกาที่ 8089/2556) 


แชทที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือ ต้องประกอบด้วย


1. ข้อความแชท (Chat) ที่ระบุข้อความการขอยืมเงิน จำนวนเงิน และเห็นบัญชีผู้ใช้ว่าเป็นใครมาขอยืมเงิน

2. บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน (Account) ในแชตจะต้องสามารถระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน และเป็นข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีระบบปลอดภัยและเชื่อถือได้

3. หลักฐานการโอนเงิน (Slip) ที่ระบุวันเวลาที่โอนเงิน ไม่แก้ไขวันเวลารับส่งข้อความ

    หากมีหลักฐานดังที่กล่าวมา ถือเป็นหนังสือใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องศาลได้ตามกฎหมายข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม /  กองปราบปราม


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง