รีเซต

สังคมสูงวัยผงะ! ใช้จ่ายพุ่ง100%-เงินเฟ้อ สวัสดิการรัฐไม่พอแนะเช็กสิทธิ-ลงทุนด่วน

สังคมสูงวัยผงะ! ใช้จ่ายพุ่ง100%-เงินเฟ้อ สวัสดิการรัฐไม่พอแนะเช็กสิทธิ-ลงทุนด่วน
มติชน
8 มีนาคม 2565 ( 06:08 )
34
สังคมสูงวัยผงะ! ใช้จ่ายพุ่ง100%-เงินเฟ้อ สวัสดิการรัฐไม่พอแนะเช็กสิทธิ-ลงทุนด่วน

สังคมสูงวัยผงะใช้จ่ายพุ่ง100%-เงินเฟ้อ สวัสดิการรัฐไม่พอแนะเช็กสิทธิ-ลงทุนด่วน ธุรกิจสบโอกาสลุย5สินค้าแรงทั่วโลก

 

นายวีระพล บดีรัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า และ K WEALTH GURU ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากสถิติเด็กไทยเกิดใหม่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพียง 544,570 คนในปี 2564 ทำให้ปัญหาสังคมสูงวัยในไทยน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการเงินที่ไม่มั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ เนื่องจากขาดแคลนประชากรวัยทำงาน ทำให้สวัสดิการของรัฐอาจมีไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานให้พึ่งพา อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งค่าดูแลสุขภาพอาจเพิ่ม 100% ประมาณ 30 ปีข้างหน้า เงินเฟ้อเฉลี่ย 3% ต่อปี ดังนั้นคนไทยควรเตรียมตัวรับมือวัยเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย ควรเช็กสิทธิพื้นฐาน ได้แก่ บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หากไม่เพียงพอ ต้องเก็บเงิน ซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพิ่มการลงทุน ทั้งกองทุน หุ้น กองทุนลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต ประกันแบบบำนาญ และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ อาทิ ทองคำ น้ำมัน จัดสรรสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เปิดเผยถึงตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงวัย ว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงวัย 13.8 ล้านคน สัดส่วน 20%ของประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ปีนี้ 2565 และคาดปี 2583 สัดส่วนเพิ่มเป็น 31.3% ส่งผลให้สินค้าและบริการผู้สูงวัย เติบโตต่อเนื่อง กลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ 1. สินค้าอัจฉริยะ อาทิ บ้านอัจฉริยะ ที่สั่งการด้วยเสียง 2. อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ 3. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพ 4. ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 5. สินค้าอื่นๆ ได้แก่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการสื่อสาร สินค้าไลฟ์สไตล์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 

“สินค้าผู้สูงวัยของไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 1. อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2564 ส่งออกขยายตัว 34.4% 2. สินค้าสุขภัณฑ์และสุขอนามัย ขยายตัว 65.9% 3. อาหารเสริม ขยายตัว 65.6%”นายรณรงค์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง