รีเซต

กต.ปิดสำนักงานทำพาสปอร์ตในกทม.-ปริมณฑล ถึง 30 ก.ค.64

กต.ปิดสำนักงานทำพาสปอร์ตในกทม.-ปริมณฑล ถึง 30 ก.ค.64
TNN ช่อง16
21 กรกฎาคม 2564 ( 12:31 )
140
กต.ปิดสำนักงานทำพาสปอร์ตในกทม.-ปริมณฑล ถึง 30 ก.ค.64

วันนี้ (21 ก.ค.64) กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ประกาศแจ้งปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ จะให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

หนังสือเดินทาง

1. บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ

1.1 ขอให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

https://bit.ly/36KkkOQ พร้อมระบุเหตุผล/ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ

1.2 เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านในโอกาสแรก เพื่อทำการนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป

2. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-913-2278 และ 093-010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. หรืออีเมล passportbookingthailand@gmail.com

การรับรองเอกสาร

1. บุคคลที่มีความจำเป็นต้องรับรองเอกสาร

1.1 ขอให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

https://bit.ly/2VVu2LX พร้อมระบุเหตุผล/ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ

1.2 เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านในโอกาสแรก เพื่อทำการนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป

2. สอบถาม/ตรวจสอบการรับรองเอกสาร ที่สายด่วน 0-2575-1055 และ 0-2575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.

3. ในกรณีที่มารับรองเอกสารไว้แล้ว ก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อขอรับเอกสารตามวันที่นัดหมายได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ได้มีการปรับวันและเวลาการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 18 แห่งด้วย โดยเปิดทำการเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-30ก.ค.2564ข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง