รีเซต

BLA ปี66ทำกำไร2.5พันล. บอร์ดอนุมัติปันผล0.20บ.

BLA ปี66ทำกำไร2.5พันล. บอร์ดอนุมัติปันผล0.20บ.
ทันหุ้น
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 14:37 )
43
BLA ปี66ทำกำไร2.5พันล. บอร์ดอนุมัติปันผล0.20บ.

#BLA #ทันหุ้น กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศผลการดำเนินงานในปี 2566 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 34,000 ล้านบาท ขณะที่ ช่องทางธนาคารมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้น2% จากผลิตภัณฑ์ในช่องทางธนาคารที่ได้รับผลตอบรับที่ดี  มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานกว่าทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท พร้อมอนุมัติปันผลเป็นเงินสด 0.20บาทต่อหุ้น

 

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2566 ว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2566 จำนวน 34,155 ล้านบาท 

 

โดยเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 6,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 ทั้งสิ้น 2,548 ล้านบาท โดยช่องทางธนาคารมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากผลิตภัณฑ์ในช่องทางธนาคารที่ได้รับผลตอบรับที่ดี ขณะที่ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 2 และช่องทางอื่นๆ ลดลงร้อยละ 13

 

ปันผล 0.20 บ. 

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ปันผลเป็นเงินสด 0.20บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)  7 พ.ค. 2567

 

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 7,878 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 1,574 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าช่องทางธนาคารมีฐานเบี้ยรับปีแรกที่สูง บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 325,931 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 5 จากการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลงทุน 

 

ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนและเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความมั่นคงของฐานะทางการเงินสูงจากระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR ณ สิ้น ปี 2566 ที่ระดับร้อยละ 405 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 377 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 140%

 

มุ่งเติบโตยั่งยืน

พร้อมตั้งเป้าหมายปี 67 วางแผนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจทั้ง ผลิตภัณฑ์ บริการ และสร้างความแข็งแกร่งทุกช่องทางการขาย

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง