รีเซต

ชมสด! “ผู้นำ...กับการปราบโกง!” เสวนาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook LIVE : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

ชมสด! “ผู้นำ...กับการปราบโกง!” เสวนาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook LIVE : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ
Ingonn
19 สิงหาคม 2565 ( 11:28 )
332
1
ชมสด! “ผู้นำ...กับการปราบโกง!” เสวนาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook LIVE : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทย สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมจัดเวทีเสวนาออนไลน์   “ผู้นำ...กับการปราบโกง!” ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบการประชุมทางไกล  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเสวนาออนไลน์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใส่ (มาแทน อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมแสดงทัศนะ  และสร้างโอกาส ในการต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถติดตามชม เวทีเสวนาออนไลน์ "ผู้นำ อปท." ผ่านทาง Facebook LIVE : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง