รีเซต

เงินเข้าวันนี้ เยียวยากลุ่มเปราะบาง รับครั้งเดียว 3,000 บาท

เงินเข้าวันนี้ เยียวยากลุ่มเปราะบาง รับครั้งเดียว 3,000 บาท
TNN ช่อง16
20 กรกฎาคม 2563 ( 07:32 )
155
1
เงินเข้าวันนี้ เยียวยากลุ่มเปราะบาง รับครั้งเดียว 3,000 บาท

วันนี้(20ก.ค.63) กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินใน มาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ ประกอบด้วยประชาชน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลัง "เยียวยาเกษตรกร" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ของ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง  ระบุว่า ผู้มีสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งจ่ายครั้งเดียว ในวันนี้ 20 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ โฆษกกรมกรมบัญชีกลาง บอกด้วยว่า ได้หารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ

ส่วนช่องทางในการโอนเงิน โฆษกกรมบัญชีกลางระบุว่า จะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้น นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง