รีเซต

ด่วน! ศาลล้มละลาย มีคำสั่งให้ การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ

ด่วน! ศาลล้มละลาย มีคำสั่งให้ การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ
TNN ช่อง16
14 กันยายน 2563 ( 11:07 )
217
ด่วน! ศาลล้มละลาย มีคำสั่งให้ การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ
วันนี้ (14ก.ย.63) ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   หลังจากที่ผ่านมาศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟู ที่ บริษัท การบินไทย ได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมามีเจ้าหนี้ทั้งหมด 16 รายคัดค้านแผนฯ ประกอบด้วย เจ้าหนี้รายย่อยอย่างน้อย 10 ราย สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล และบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บมจ. ทิพยประกันชีวิต ได้ถอนคำคัดค้านออกไป หลังการไต่สวนครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา ทำให้เหลือผู้คัดค้านเพียง 15 ราย เพียงเท่านั้น

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัดและคณะผู้ทำแผนตามการบินไทยเสนอมา เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีการชำระหนี้โดยไม่สุจริต และลูกหนี้เองมีคุณสมบัติในการชำระหนี้ครบถ้วน จึงสมควรให้ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการต่อไป ส่วนผู้ที่จะมีอำนาจในการจัดทำแผนนั้น ให้เป็นไปตามคำร้องขอของลูกหนี้ แม้ผู้ร้องจะเคยร้องกรณีของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการฟื้นฟูกิจการการบิน และธุรกิจที่มีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท และบริษัทที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจมาก่อน แต่ในข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทดังกล่าว ยังไม่เคยพบการทุจริตในการกระทำแผนฟื้นฟู และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง จึงเห็นสมควรให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการฟื้นฟูตามแผนต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนเสร็จสิ้น กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ ภายใน 1 เดือนหลังจากที่มีการประกาศตั้งผู้ทำแผนแล้วเสร็จ

สำหรับรายนามผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่การบินไทยเสนอต่อศาลล้มละลายกลางประกอบด้วย บริษัท อีวาย ฯ ร่วมกับกรรมการบริษัทอีก 6 คน คือ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกรยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง