รีเซต

ทรู ชำระงวดแรก 1,881 ลบ. ประมูลคลื่น 700MHz ให้ กสทช.

ทรู ชำระงวดแรก 1,881 ลบ. ประมูลคลื่น 700MHz ให้ กสทช.
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 18:05 )
48
ทรู ชำระงวดแรก 1,881 ลบ. ประมูลคลื่น 700MHz ให้ กสทช.

วันที่ 24 ธันวาคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ช่วงความถี่ 703 – 713 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 758 – 768 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อปี 2562 ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 16,933.392 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

 

สำหรับการชำระเงินคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งการชำระออกเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน งวดละ 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

ทั้งนี้​ คลื่นความถี่​ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์​ ดังกล่าว​ได้รับการจัดสรร​เนื่องจาก ทรู ขอขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ประสงค์ขยายชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ จะต้องเข้ามารับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง