รีเซต

โฉบชม 'นาขั้นบันไดฮาหนี' มรดกโลกในยูนนาน

โฉบชม 'นาขั้นบันไดฮาหนี' มรดกโลกในยูนนาน
Xinhua
6 กุมภาพันธ์ 2566 ( 17:57 )
5
โฉบชม 'นาขั้นบันไดฮาหนี' มรดกโลกในยูนนาน

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาขั้นบันไดหงเหอ ฮาหนี ณ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จัดเป็นแหล่งมรดกโลกของจีนแห่งแรกที่ตั้งชื่อตามชื่อกลุ่มชาติพันธุ์

นาขั้นบันไดฮาหนี มีช่วงฤดูน้ำมากระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของปีถัดไป ซึ่งถือเป็นช่วงที่ทิวทัศน์สวยงามที่สุด เหมาะแก่การชื่นชมความกลมกลืนของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง