รีเซต

โคราชสกัดไข้เลือดออก หวั่นเปิดเทอมป่วยเพิ่ม (คลิป)

โคราชสกัดไข้เลือดออก หวั่นเปิดเทอมป่วยเพิ่ม (คลิป)
มติชน
26 พฤษภาคม 2565 ( 13:40 )
55
โคราชสกัดไข้เลือดออก หวั่นเปิดเทอมป่วยเพิ่ม (คลิป)

วันที่ 26 พ.ค. ช่วงฤดูฝนมักพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประกอบกับเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ทำให้มีการรวมตัวของนักเรียน อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้

 

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่าระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 18 พ.ค. 65 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1,952 ราย เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากสุด คือ 5-14 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูง 5 จังหวัดแรก คือ แม่ฮ่องสอน ระนอง ตาก นครปฐม และราชบุรี ตามลำดับ สำหรับนครราชสีมา มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 35 ราย

 

จึงขอแนะนำให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน และโรงเรียนทุกแห่ง ตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1.เก็บบ้านและโรงเรียน ให้สะอาด 2.เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ และ 3.เก็บขยะภายในบริเวณบ้านและโรงเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง