รีเซต

ม.33 ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน อย่าลืมรีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตร

ม.33 ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน อย่าลืมรีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตร
TrueID
21 กันยายน 2564 ( 09:35 )
251
ม.33 ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน อย่าลืมรีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตร

สปส.แจ้ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน รีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตรคนเดิมอย่างต่อเนื่อง รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน กับประกันสังคม

 


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ และอยู่ระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จํานวน 800 บาท/เดือน จากสํานักงานประกันสังคมและได้ออกจากการงาน ต่อมาได้กลับเข้าทํางานใหม่ หรือเปลี่ยนสถานะจากผู้ประกันตน มาตรา 33 เป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ทําให้ในช่วงของเดือนถัดไป จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร สํานักงานประกันสังคม

 

ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดําเนินการยื่นเรื่องแจ้งการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสถานะของผู้ประกันตนเพื่อการรับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม” กับสํานักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดหนังสือขอใช้สิทธิ บุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ได้ที่ www.sso.go.th ของสํานักงานประกันสังคม พร้อมนํา บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสําเนา กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมทั้ง เซ็นเอกสาร และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร ณ ปัจจุบัน พร้อมสําเนา (ในกรณีต้องการ เปลี่ยนธนาคาร)

 

ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึง บริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด ลดการใช้เงินสด และเช็ค

 

โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสํานักงานประกันสังคมในการขอรับ ประโยชน์ทดแทนดังกล่าว เป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ประกันตน ดําเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้

 

ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร หากยังไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร ที่ท่านเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ขอให้ดําเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไว้ก่อนการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

 

หากเป็นผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรไว้แล้ว ขอให้แจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตรจากการรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สํานักงาน ประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 

รูปภาพโดย ฟอร์ม PxHere

ข้อมูล : สปส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง