รีเซต

กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา

กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา
มติชน
25 กรกฎาคม 2563 ( 12:56 )
105
กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมรับฟังข้อมูลประเด็นปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมพงษ์ โสภณ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่เก้า, นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ, นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ กรรมาธิการ, พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา โฆษกคณะกรรมาธิการ, นายวิทิต มาไพศาลศิลป์ ผู้แทน, นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน โฆษกคณะกรรมาธิการ และคณะ โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไป

 

รวมทั้งปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ และมี พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 นายสมเกียรติ วอนเพียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฯ

 

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อมูลในเรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ดินในการประกอบอาชีพ โดยจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเสนอไปยังรัฐบาล ในการนำไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวว่า ปัญหาที่ดิน เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ขึ้น ในการดำเนินการออกพิสูจน์สำรวจพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหาในเรื่องที่ดิน และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปเรียบเรียงส่งไปยังสภา เมื่อสภาพิจารณาและมีความเห็นประการใดก็จะสรุปและส่งไปยังรัฐบาลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง