รีเซต

เริ่มต้นแค่ 10 บ. สมอ. ลดราคาหนังสือ มอก. 75 % ดีเดย์ 1 ตุลาคม

เริ่มต้นแค่ 10 บ. สมอ. ลดราคาหนังสือ มอก. 75 % ดีเดย์ 1 ตุลาคม
มติชน
29 กันยายน 2564 ( 08:33 )
81
เริ่มต้นแค่ 10 บ. สมอ. ลดราคาหนังสือ มอก. 75 % ดีเดย์ 1 ตุลาคม

 

รายงานข่าวจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) แจ้งว่า สมอ.ได้ปรับลดราคาหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 75 % ของราคาปัจจุบัน โดยจะจำหน่ายในราคาเล่มละ 10 – 250 บาทเท่านั้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้นำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index  และชำระเงินผ่าน Netbank/Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทุกสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่ สมอ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง