รีเซต

สมอ.เข้มผู้รับใบอนุญาต มอก.กว่า1หมื่นรายแสดงคิวอาร์โค้ด ฝ่าฝืนปรับ3แสนบ.

สมอ.เข้มผู้รับใบอนุญาต มอก.กว่า1หมื่นรายแสดงคิวอาร์โค้ด ฝ่าฝืนปรับ3แสนบ.
มติชน
24 พฤศจิกายน 2564 ( 11:00 )
80
สมอ.เข้มผู้รับใบอนุญาต มอก.กว่า1หมื่นรายแสดงคิวอาร์โค้ด ฝ่าฝืนปรับ3แสนบ.

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอีส ออฟ ดูอิ้ง บิสซิเนส ของรัฐบาล โดยเฉพาะภารกิจด้านการอนุญาตต้องรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ ขณะเดียวกันประชาชนต้องตรวจสอบได้ ล่าสุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้ประกาศให้ผู้รับอนุญาตทุกรายต้องแสดงคิวอาร์โค้ดคู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าด้วย ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกราย ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้า หรือ สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อด้วยก็ได้ โดยให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและร้องเรียนได้ว่า สินค้าดี มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

 

นายบรรจง  สุกรีฑา เลขาธิการสมอ. กล่าวว่า สมอ. มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งที่เป็นผู้ทำในประเทศ และผู้นำเข้ากว่า 10,000 ราย จำนวนใบอนุญาตกว่า 80,000 ฉบับ ครอบคลุมกว่า 800 มาตรฐาน ดังนั้นขอย้ำเตือนผู้รับใบอนุญาตทุกราย รีบดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หาก สมอ. ตรวจพบจะตักเตือนก่อนในครั้งแรก และหากยังพบการกระทำผิดซ้ำ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท และต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง