รีเซต

สมอ.ยกเว้นตรามอก.ส่งออก โออีเอ็ม 100 รายเฮหลังลูกค้าต่างชาติติง-ปฏิเสธรับสินค้า

สมอ.ยกเว้นตรามอก.ส่งออก โออีเอ็ม 100 รายเฮหลังลูกค้าต่างชาติติง-ปฏิเสธรับสินค้า
มติชน
8 กุมภาพันธ์ 2565 ( 06:06 )
61
สมอ.ยกเว้นตรามอก.ส่งออก โออีเอ็ม 100 รายเฮหลังลูกค้าต่างชาติติง-ปฏิเสธรับสินค้า

“บรรจง” เลขาธิการสมอ. ลุยช่วยผู้ส่งออกไทย ออกประกาศยกเว้นการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ช่วยเอกชนผู้รับใบอนุญาตมาตรา 16 ที่ส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ ตั้งแต่ช่วงปลายปี64 เหตุผู้ส่งออกโออีเอ็มถูกลูกค้าติงไม่อยากให้มีตรามอก.กระทบยอดขาย

 

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยถึงนโยบายการอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกไทยในการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศไทย ว่า ช่วงปลายปีได้ออกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ผู้รับในอนุญาตมาตรา 16 ขอยกเว้นการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับสินค้าส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกไทย กลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 หลายปี

 

สาเหตุที่ตัดสินใจออกประกาศดังกล่าว เพราะก่อนหน้านั้นได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการส่งออกคนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มรับจ้างผลิต(โออีเอ็ม) ได้ขอให้พิจารณาเว้นการกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บนสินค้าส่งออก เพราะทำให้สินค้าได้รับความสนใจน้อยลง ผู้สั่งสินค้าบางรายไม่ต้องการ ยกตัวอย่างบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด โรงงานผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของไทย ที่ขายสินค้าในประเทศและส่งออกด้วย ได้ส่งหนังสือมายังสมอ.ขอเว้นการแสดงเครื่องหมายมอก. เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศไม่ต้องการให้แสดงเครื่องหมายดังกล่าวในกลุ่มสินค้าที่ผลิตคำสั่งของลูกค้า เนื่องจากลูกค้ามีตราสัญลักษณ์อยู่แล้ว ผลจากเครื่องหมายสมอ.ได้สร้างข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศปฏิเสธรับสินค้าดังกล่าว

 

“จากประกาศของสมอ. คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกไทยกว่า 100 รายในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า”นายบรรจงกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง