"พัทลุง" หั่นราคากลางประมูลรังนกเหลือ 427.5 ล้านบาท หลังเปิดยื่นซองมา 5 ครั้งเอกชนเมิน

"พัทลุง" หั่นราคากลางประมูลรังนกเหลือ 427.5 ล้านบาท หลังเปิดยื่นซองมา 5 ครั้งเอกชนเมิน
มติชน
6 กรกฎาคม 2564 ( 14:45 )
20
"พัทลุง" หั่นราคากลางประมูลรังนกเหลือ 427.5 ล้านบาท หลังเปิดยื่นซองมา 5 ครั้งเอกชนเมิน

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการรังนกฯได้ประกาศให้สัมปทานรังนกฯ เป็นเวลา 5 ปี หลังจากสัญญาการสัมปทานรังนกจะหมดลงในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่หลังจากที่เปิดขายซองเอกสารการประมูลไป 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 5 ราคากลางรังนก 450 ล้านบาท ลดหลักประกันซองเหลือ 10 ล้านบาท พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญชวนไปยังบริษัทรังนก 13 บริษัทในระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องซื้อเอกสารการประมูลแต่อย่างใด และกำหนดยื่นซองการประมูลวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง แต่ก็ยังไม่มีผู้เข้ายื่นซองเอกสารการประมูลรังนกแต่อย่างใด

 

 

 

โดยวันนี้ ที่ห้องประชุมโนรา ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ในฐานะประธาน คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรังนกฯ เพื่อกำหนดราคากลาง รายละเอียดต่างๆของการเปิดซองประมูลรังนกฯในครั้งที่ 6 โดยกำหนดราคากลางการประมูลไว้ที่ราคา 427.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคากลางที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 5

นอกจากนั้นมติในที่ประชุมยังได้มีมติกำหนดเงินประกันซองไว้ที่ 10 ล้านบาท หลักประกันสัญญาร้อยละ 30 ของเงินประมูลรังนก และในวันทำสัญญาในวันแรกนั้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสัมปทานรังนกฯจะต้องชำระเงินร้อยละ 20 ซึ่งทาง อบจ.พัทลุงจะส่งเอกสารการประมูลไปยังบริษัทรังนกทั้ง 13 บริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามารับซองเอกสารการประมูลรังนก ฯ ในระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2564 และกำหนดยื่นซองประมูลรังนกฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง

 

 

 

นอกจากนั้นทางคณะกรรมรังนกฯได้มีมติที่จะนำกลุ่มบริษัทรังนกฯที่มีความสนใจที่จะเข้ามาประมูลรังนกฯ ไปเยี่ยมชมความสมบูรณ์ สภาพเกาะรังนก บริเวณเกาะรังนกอีกด้วย โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และกำหนดลงเรือไปเกาะรังนกในตอนสายวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในส่วนของกลุ่มนักลงทุนของ จ.พัทลุงที่ร่วมกันลงขันในการประมูลรังนกฯในครั้งนี้ก็ได้จดทะเบียนบริษัทแล้ว คาดว่าน่าจะเข้ายื่นซองประมูลรังนกฯในครั้งที่ 6 ซึ่งกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวนี้ได้เตรียมความพร้อมไว้ในทุกๆด้านแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง