รีเซต

“เล่าขานตำนานเมืองลุง” ยลเสน่ห์ วัฒนธรรม ชาวใต้เมืองพัทลุง

“เล่าขานตำนานเมืองลุง” ยลเสน่ห์ วัฒนธรรม ชาวใต้เมืองพัทลุง
TNN ช่อง16
24 พฤษภาคม 2566 ( 20:53 )
63
“เล่าขานตำนานเมืองลุง” ยลเสน่ห์ วัฒนธรรม ชาวใต้เมืองพัทลุง

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ชวนยลเสน่ห์วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวใต้เมืองพัทลุง กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของพัทลุง ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพื้นบ้านที่หาชมยาก เช่น การแสดงหนังตะลุงจาก “คณะหนังเลิศฟ้าตะลุงสากล” และการแสดงโนราห์ 

ชมการจำลองวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านการแกะหนังตะลุงการทำผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะการจักสานกระจูด และการแสดงดนตรีโฟล์คซองภาคใต้ ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นหลาดใต้ ช้อปสินค้าภาคใต้นานาชนิด ในงาน “เล่าขานตำนานเมืองลุง” ตั้งแต่วันที่ 18 - 28

พฤษภาคม 2566 ที่ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค ถนนเพชรเกษม

นายชัยวศุตม์ เตชภัทร์อังกูร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เผยว่างาน เล่าขานตำนานเมืองลุง” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าและประชาชนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวใต้เมืองพัทลุง จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของหนังตะลุงและโนราห์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นการแสดงพื้นเมืองประจำภาคใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในบรรยากาศของล่องใต้เที่ยวหลาด เมืองหนังโนราห์

พร้อมชวนประชาชนกราบสักการะบูชาพระพุทธรูปจำลองเสริมสิริมลคล วัดเขาอ้อ วัดเก่าแก่เป็นที่นับถือของคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ของไทยอันทรงคุณค่าหาชมได้ยากมากมาย เช่น การแสดงหนังตะลุงจาก “คณะหนังเลิศฟ้า ตะลุงสากล” ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีพ..2561 

ชมการแสดงโนราห์หรือมโนราห์เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาช้านานมีการร่ายรำและขับร้องที่งดงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกปีพ.. 2564 พร้อมการแสดงทักษิณนารีซึ่งเป็นการแสดงที่ได้ผสมผสานวัฒนธรรมมาจากประเทศมาเลเซีย โดยน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

นอกจากนี้ยังได้จำลองวิถีชีวิตท้องถิ่นให้ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด เช่น การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การแกะหนังตะลุง การทำผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ การจักสานกระจูด เป็นต้น

ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นหลาดใต้ อาทิ คั่วกลิ้งแกงไตปลาข้าวยำเครื่องแกงใต้กุ้งหวานเป็นต้น(เมื่อวันที่ 24 ..66)

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง