รีเซต

"นักท่องเที่ยวมาเล" แห่เที่ยวภาคใต้ ทำเม็ดเงินในไทยสะพัด

"นักท่องเที่ยวมาเล" แห่เที่ยวภาคใต้ ทำเม็ดเงินในไทยสะพัด
TNN ช่อง16
22 พฤษภาคม 2566 ( 10:30 )
109
"นักท่องเที่ยวมาเล" แห่เที่ยวภาคใต้ ทำเม็ดเงินในไทยสะพัด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมงานตลาดป่าไผ่สร้างสุข ณ สวนไผ่ขวัญใจ จังหวัดพัทลุง ว่า  "สวนไผ่ขวัญใจ" จังหวัดพัทลุงนั้น เป็นโครงการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และให้ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ได้ออกร้านขายของเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ที่นั่งรถไฟมาจากปาดังเบซาร์ ซึ่งในส่วนของไทยก็มีการเชื่อมรถไฟด้วยรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว

กลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังการซื้อสูง โดยใช้จ่ายถึงคนละ 20,000-30,000 บาทต่อทริป ดังนั้นธ.ก.ส.จึงพยายามเร่งผลักดันเรื่องเกษตรกรเชิงท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย โดยสนับสนุนให้พัฒนาผลผลิตจากสิ่งที่มีอยู่ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งในพื้นที่ 

นอกจากนี้ คลังเผยถึงความคืบหน้าสินเชื่อธุรกิจสร้างไทย ระยะที่ 2 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.ที่ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันกู้ โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปีนั้น มีลูกค้าสนใจมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร คนรุ่นใหม่เข้ามาขอสินเชื่อ ล่าสุด มีการปล่อยสินเชื่อแล้ว 27,000 ล้านบาทจากวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง