เงินเยียวยา เกษตรกรเช็กที่นี่! วันนี้ โอนอีก 1 ล้านราย พรุ่งนี้วันสุดท้าย

เงินเยียวยา เกษตรกรเช็กที่นี่! วันนี้ โอนอีก 1 ล้านราย พรุ่งนี้วันสุดท้าย
มติชน
21 กรกฎาคม 2563 ( 13:04 )
264
เงินเยียวยา เกษตรกรเช็กที่นี่! วันนี้ โอนอีก 1 ล้านราย พรุ่งนี้วันสุดท้าย

เงินเยียวยา เกษตรกรเช็กที่นี่! วันนี้ โอนอีก 1 ล้านราย พรุ่งนี้วันสุดท้าย

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า วานนี้ (20 ก.ค.) ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยางวด 3 ของเดือนกรกฎาคม 5,000 บาท ให้เกษตรกรรวมแล้ว 1,000,012 ราย ทั้งนี้ รวมผลการโอนเงินให้เกษตรกร 6 วัน รวมกว่า 6 ล้านราย โดยจะโอนต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมั่นใจว่า จะโอนได้ครบ 7.7 ล้านราย ตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม เป็นห่วงเกษตรกร ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีมายัง ธนาคาร 127,261 ราย ขอให้แจ้งผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม เพื่อ ธนาคาร จะสามารถโอนเงินทั้ง 3 งวดให้ได้ทันในสิ้นเดือนนี้

แต่หากล่าช้ากว่านั้น ธนาคารฯ จะโอนเงิน ตามระบบของธนาคารให้ไม่ทันตามที่ ครม.กำหนด คือ ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 โดยเกษตรกร จะต้องรอให้กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ครม. เพื่อขอขยายระยะเวลา การจ่ายเงินก่อน เมื่อ ครม. มีมติเห็นชอบจะจ่ายเงินให้ได้

อย่างไรก็ตาม ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อมา ระหว่างนี้ ธนาคารฯ จะทยอยโอนเงินงวด 1 และ 2 แก่เกษตรกรที่รายชื่อตกหล่น แจ้งเลขบัญชีธนาคารเข้ามาใหม่ และผ่านการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์ ของกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมขณะนี้มีรายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้อง ของบัญชีก่อนโอนเงินงวด 1 – 3 รวม 22,547 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ธนาคาร โอนเงินเยียวยางวด 3 ของเดือนกรกฎาคม 5,000 บาท ให้เกษตรกร 1,000,012 ราย ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 5,999,834 ราย คิดเป็นเงินรวม 29,999.170 ล้านบาท

สำหรับการโอนเงินให้เยียวยาให้เกษตรกรที่ผ่านมา ในงวดที่ 1 เดือน พฤษภาคม มีการโอนเงินให้เกษตรกร จำนวน 7,461,009 ราย วงเงินรวม 37,305 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 2 เดือน มิถุนายน จ่ายเงินให้เกษตรกร รวม 7,443,417 ราย วงเงินรวม 37,217 ล้านบาท และงวดที่ 3 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 5,999,834 ราย คิดเป็นเงินรวม 29,999.170 ล้านบาท รวมทั้ง 3 งวด จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้ว 104,521.300 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคาร ได้เปิดรายละเอียดแผนการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ดังนี้

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ (21 ก.ค.) ได้เรียกประชุม คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยจากการคัดกรอง ตัดผู้ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาออกไป จากนั้น พิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้มีคุณสมบัติตามที่ ครม. กำหนด รวมทั้ง ตัดกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือ จากมาตรการอื่นของรัฐออกแล้ว ทำให้จากผู้อุทธรณ์ 180,000 ราย ขณะนี้เหลือไม่ถึง 10,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้ มีเกษตรกรอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ เป็นผู้ขึ้น และปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูก ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ขอผ่อนปรน ระยะเวลาเพาะปลูกเพื่อรอฝน

ล่าสุด สำนักงานเกษตรอำเภอ ตรวจรับรองแปลงครบแล้ว เหลือเพียงนำข้อมูลเข้าสู่ระบบมีประมาณ 120,000 ราย เมื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อกลุ่มนี้ออกไป เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิ์ ส่วนปัญหาของเกษตรกรที่เหลือ จะเร่งพิจารณาในที่ประชุมวันนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง