เช็กเลย เงินเยียวยาเกษตรกร งวด 2 เข้าแล้ว 1 ล้านคน คาด 21 มิ.ย. จ่ายครบ 7.2 ล้านคน

เช็กเลย เงินเยียวยาเกษตรกร งวด 2 เข้าแล้ว 1 ล้านคน คาด 21 มิ.ย. จ่ายครบ 7.2 ล้านคน
มติชน
16 มิถุนายน 2563 ( 10:27 )
493
3
เช็กเลย เงินเยียวยาเกษตรกร งวด 2 เข้าแล้ว 1 ล้านคน คาด 21 มิ.ย. จ่ายครบ 7.2 ล้านคน

เช็กเลย เงินเยียวยาเกษตรกร งวด 2 เข้าแล้ว 1 ล้านคน คาด 21 มิ.ย. จ่ายครบ 7.2 ล้านคน

เงินเยียวยาเกษตรกร – วันนี้ 16 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่สองที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร ‘งวดที่ 2 จำนวน 5,000 บาท วันละ 1 ล้านราย โดยไม่มีวันหยุด

 

ธ.ก.ส. ตั้งเป้าโอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ คนละ 5,000 บาท วันละ 1 ล้านราย  ผ่านสาขาของธ.ก.ส.ทั่วประเทศ อีกวันละ 1 ล้านราย สามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

วิธีการตรวจสอบผลการโอนเงิน เพียงเข้าไป www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วคลิกปุ่มสีเหลือง แจ้งช่องทางโอนเงิน/ตรวจสอบผลการโอนเงิน จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แจ้ง โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับการโอนเงินเดือนที่ 2 เข้าบัญชีแล้วหรือไม่

 

อย่างไรก็ตามการโอนเงิน เยียยาเกษตรกร งวดที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนั้น จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแบบทยอยโอนเป็นรอบ ไม่ได้จ่ายพร้อมกันในคราวเดียว หากเกษตรกรที่ไม่สะดวกเบิกเงินตามรอบการโอนในวันและเวลาที่ธนาคารแต่ละสาขาแจ้ง

 

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธ.ก.ส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยางวดที่ 2 ให้เกษตรกรแล้ว 999,984 ราย เป็นเงิน 4,999.92 ล้านบาท โดยจะทยอยโอนวันละ 1 ล้านราย คาดว่าจะดำเนินการเสร็จวันที่ 21 มิถุนายน 2563

 

สำหรับผลการจ่ายเงินเยียวยางวดที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม จ่ายแล้ว 7,235,675 ราย รวมทั้งสิ้น 36,178.38 ล้านบาท ล่าสุด กำลังเร่งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร ซึ่งเกษตรกรแจ้งข้อมูลเพิ่ม 65,221 ราย หากได้รับคำยืนยันจากธนาคารต่างๆ แล้ว ธ.ก.ส.จะโอนให้ทันที

 

ส่วนที่ยังไม่สามารถโอนได้มี 159,902 ราย เนื่องจากไม่พบบัญชี จึงเร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เกษตรกรแจ้งหมายเลขบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

สำหรับรายชื่อที่ส่งคืนกระทรวงเกษตรฯ มี 222,331 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการ 91,426 ราย ที่เหลือ 132,905 ราย กระทรวงเกษตรฯ ต้องตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร เนื่องจากก่อนโอนเงินเข้าบัญชี ทาง ธ.ก.ส.ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย พบว่า มีทั้งเสียชีวิตและอยู่ในสถานะถูกจำหน่าย

 

ส่วนในวันนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติการจ่ายเงิน เยียวยาเกษตร ให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและเช่าที่ดินทำเกษตร ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 แสนราย ซึ่งนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า หาก ครม. มีมติเห็นชอบจะเร่งส่งชื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เร็วที่สุด สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงิน เยียวยาเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย โดยเกษตกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาไม่ต้องเดินทางไปรับเงินที่ธนาคารธ.ก.ส. และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส. แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธ.ก.ส. สามารถเข้าไปแจ้งบัญชีของธนาคารใดก็ได้ ที่เว็บไซต์ ธ.ก.ส. ผ่าน www.เยียวยยาเกษตรกร.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง