'บิ๊กป้อม' ย้ำ บจธ. เอ็มโอยู ก.แรงงาน ช่วยคนมีงานทำ เร่งฟื้นเศรษฐกิจ

'บิ๊กป้อม' ย้ำ บจธ. เอ็มโอยู ก.แรงงาน ช่วยคนมีงานทำ เร่งฟื้นเศรษฐกิจ
มติชน
19 ตุลาคม 2563 ( 14:26 )
74
'บิ๊กป้อม' ย้ำ บจธ. เอ็มโอยู ก.แรงงาน ช่วยคนมีงานทำ เร่งฟื้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ไม่มีงานทำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิท 19 ได้กำชับให้หน่วยงานธนาคารที่ดิน บจธ. เร่งรัด ประสานงาน กับ กระทรวงแรงงาน ในการทำบันทึกข้อตกลง MOU พื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้ประกันตน และผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์ของ บจธ. ที่ประสบปัญหาการการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 ให้มีที่ดินเพื่อทำอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

 

โดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นำคณะเข้าพบ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อชี้แจงภารกิจ และหารือความร่วมมือในการแก้ปัญหาประชาชนที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 และเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งกระทรวงแรงงานพบข้อมูลว่าสถานการณ์การจ้างงานเปลี่ยนไปแล้ว คนที่กลับภูมิลำเนาเลือกทำอาชีพเกษตรกรรม และเลือกทำงานอิสระซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่มาสมัครงาน. พร้อมทั้งประสานงานกับ ปลัดกระทรวงแรงงานและเลขาธิการกองทุนประกันสังคม ร่วมกับ บจธ. ในการทำความตกลงหรือ MOU เพื่อรองรับสถานการณ์ แล้วประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดว่า กระทรวงแรงงานกับบจธ. มีโครงการสนับสนุนที่ดินทำกินทั้งการเช่าและเช่าซื้อ เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วให้ส่งข้อมูลให้ บจธ. ดำเนินการต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง