รีเซต

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เงินสินสอดจากงานแต่ง ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เงินสินสอดจากงานแต่ง ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
TNN ช่อง16
9 มีนาคม 2564 ( 11:19 )
31
ข่าวปลอม อย่าแชร์! เงินสินสอดจากงานแต่ง ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ประเด็น เงินสินสอดจากงานแต่ง ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ


กรณีข่าวที่ระบุว่า ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ซึ่งรวมถึงสินสอดงานแต่งด้วยนั้น ทางกรมสรรพากรได้ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้กรมสรรพากร เก็บภาษีจากเงินสินสอดงานแต่งงาน ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด


โดยตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อที่ 10 ระบุว่า เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งในส่วนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2558 ระบุไว้ว่า เงินที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ 1. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจาก บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี และ 2. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่ง มิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษี


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทร. 02 2729529


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้กรมสรรพากร เก็บภาษีจากเงินสินสอดงานแต่งงาน ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง