รีเซต

ซีอีโอ เครือซีพี เสนอมาตรการฟื้นศก. หลังโควิด

ซีอีโอ เครือซีพี เสนอมาตรการฟื้นศก. หลังโควิด
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2563 ( 19:05 )
138
ซีอีโอ เครือซีพี เสนอมาตรการฟื้นศก. หลังโควิด

วันนี้( 17 ส.ค.63)  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหลักสูตร  “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 (Business Revolution and Innovation Network : BRAIN 4) ในหัวข้อ “มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล” (Technology & Digital Solutions) ซึ่งเป็นหลักสูตรปั้นผู้นำองค์กรที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ(ส.อ.ท.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 90 คนให้ความสนใจเข้าฟังและซักถามประเด็นต่างๆอย่างคึกคัก  


ในการนี้ นายศุภชัย ได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าอบรมว่า ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ สิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง และจะเป็นพลังสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยย้ำว่าหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทุกภาคส่วนต้องไม่ทำเฉพาะเรื่องเยียวยาหรือทำให้อยู่รอดเท่านั้น แต่ต้องทำแบบ Reform เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ให้ประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ต้องให้ช่วยกันทำให้ประเทศฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน  

โดยนำเสนอ 5 ข้อเสนอหลักเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วย 1. ด้านการเกษตร ต้องเน้นการปฏิรูปเพื่อเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่กับการปฏิรูประบบชลประทานเพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การเปลี่ยนรูปแบบ (Reform) สหกรณ์การเกษตร รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การจัดทำโซนนิ่ง และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด เพื่อส่งออกต่อไป 2. ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตจากนี้ และเกิดมูลค่าการใช้จ่ายสูงขึ้น

3.ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ระบบสร้างแจงจูงใจ (Incentive)  ในการดึงคนมีความสามารถและให้วีซ่าจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่และดึงดูดการลงทุน EEC&SEC เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม 4.0 หนุนเสริมศักยภาพในด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี การค้าและการเงิน ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนของทั่วโลกได้ และ 5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตเพื่อเพิ่มทักษะทั้งในส่วนของ Reskill และ Upskill  ซึ่งทั้ง 5 เรื่องหลักมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้


นอกจากนี้นายศุภชัย ได้เสนอ 3 มาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้แก่ 1.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติผู้ประกอบการรายย่อย SMEs  รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเกษตร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC+SEC 2.เน้นการแก้ปัญหาการว่างงาน  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจบใหม่ให้มีงาน และ 3.โครงสร้างการขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดา คือการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ การสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม New S-Curve หรือกลุ่ม Startup


สำหรับ “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” จัดต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 4  โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริงในองค์ความรู้ 8 ด้าน ได้แก่ ICT, Logistic, Economic, Finance, Energy, Industry, Argro Base และ Health โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่หลากหลายวงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความสนใจในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพื่อต่อยอดความคิดพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวสู่การเป็นนำทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง