จับกุมฝ่าเคอร์ฟิวก่อนปรับเวลา 604 คน-ยอดมั่วสุมดื่มเหล้า23ราย

จับกุมฝ่าเคอร์ฟิวก่อนปรับเวลา 604 คน-ยอดมั่วสุมดื่มเหล้า23ราย
มติชน
17 พฤษภาคม 2563 ( 13:38 )
148
จับกุมฝ่าเคอร์ฟิวก่อนปรับเวลา 604 คน-ยอดมั่วสุมดื่มเหล้า23ราย

จับกุมฝ่าเคอร์ฟิวก่อนปรับเวลา 604 คน-ยอดมั่วสุมดื่มเหล้า23ราย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) ได้สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 22.00 น. จนถึงเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 04.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบุคคล รวม 27,133 ราย

และยานพาหนะ รวม 20,437 คัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ รวมทั้งสิ้น 604 คน ประกอบด้วยผู้ออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร ขับขี่ยานพาหนะเล่น เดินทางกลับที่พัก หลังเวลาเคอร์ฟิว ออกมาทำธุระและอื่นๆ 556 ราย

รวมตัวมั่วสุมในเคหสถานเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รวม 48 ราย แบ่งเป็น เหตุแห่งการชุมนุมมั่วสุม 3 อันดับแรก ได้แก่ ดื่มสุรา 23 ราย ลักลอบเล่นการพนัน 14 ราย และเสพยาเสพติด 11 ราย

ทั้งนี้จังหวัดที่มีสถิติการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กรณีออกนอกเคหสถาน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จ.ปทุมธานี 53 คน กรุงเทพมหานคร 41 คน และจ.สมุทรสาคร 38 คน

สำหรับผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ส่วนสถิติสะสมการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย 4-16 พฤษภาคม ใช้กำลังชุดสายตรวจร่วมทั้งหมด 15,045 นาย ออกตรวจกิจการและกิจกรรมทั้ง 8 ประเภท จำนวน 229,835 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 85,353 แห่ง ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ตลาด 70,551 แห่ง

ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย 47,800 แห่ง โดยปฏิบัติครบทุกมาตรการหลัก 226,005 แห่ง คิดเป็น 99 เปอร์เซ็น ไม่ปฏิบัติตามมาตรการหลักบางข้อ 3,825 แห่ง คิดเป็น 1 เปอร์เซ็น

ไม่ปฏิบัติตามาตรการหลักเลย 5 แห่ง ให้คำแนะนำเพิ่มเติม 41,244 แห่ง และไม่มีกรณีเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อสั่งปิดสถานประกอบการเฉพาะรายแต่อย่าใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง