TrueID

โรงเรียนในสังกัด กทม. 109 โรงเรียน พร้อมเปิดเทอมพรุ่งนี้!

โรงเรียนในสังกัด กทม. 109 โรงเรียน พร้อมเปิดเทอมพรุ่งนี้!
TNN ช่อง16
14 พฤศจิกายน 2564 ( 14:25 )
126
โรงเรียนในสังกัด กทม. 109 โรงเรียน พร้อมเปิดเทอมพรุ่งนี้!

วันนี้ (14 พ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุถึงความพร้อมในการเปิดเทอมของโรงเรียนสังกัด กทม. ว่า การฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนและครูจะทำให้โรงเรียนได้กลับมาเปิดอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัด กทม.แล้ว

 

โดยมีนักเรียนที่สมัครใจฉีดวัคซีนร้อยล 92 ของนักเรียนทั้งหมดในชั้น ม.ปลาย ฉีดครบ 2 เข็มแล้วประมาณ ร้อยละ 76 ส่วน ม.ต้น ฉีดเข็มแรกไปแล้วร้อยละ 90 ส่วนครูในสังกัด ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วมากกว่าร้อยละ 96 และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานในโรงเรียนก็ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วมากกว่าร้อยละ 94

 

เมื่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น ม.1-6 ใน โรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 109 โรงเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ย.นี้ แต่ยังต้องคุมเข้มมาตรการ โควิด-19 

 

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

ขณะที่ ก่อนหน้านี้ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน ในวันที่ 15 พ.ย. 64 อย่างต่อเนื่อง 

 

ทั้งการเตรียมพร้อมเรื่องการฉีดวัคซีนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ การดูแลความสะอาด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน 

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พ.ย. 64 ด้วย โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนในสังกัด จำนวน 38,947 ชุด ตามโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครเปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครแล้ว สำนักการศึกษาจะได้รับชุดตรวจ ATK 

 

สำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 พ.ย. 64 และสำนักการศึกษาจะแจกจ่ายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในวันที่ 12 พ.ย. 64 และโรงเรียนทั้ง 109 โรงเรียนจะนัดหมายนักเรียนให้มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK ในวันที่ 15 พ.ย. 64 ก่อนเข้าเรียน รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 พ.ย. 64 ด้วย

 

ทั้งนี้ หลังจากเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 15 พ.ย. 64 แล้ว หลังจากนั้น กรุงเทพมหานครจะยังมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในนักเรียนเป็นระยะตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงก่อน เช่น เด็กพิเศษ มีโรคประจำตัว เป็นต้น

 

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้ย้ำนโยบายการเปิดเรียนแบบ On site ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดเรียนออนไซต์แล้ว กว่า 13,000 โรงเรียน และจะทยอยเปิดออนไซต์ในวันที่ 15 พ.ย. และวันที่ 1 ธ.ค. อีกจำนวนมาก

 

แต่ขอให้โรงเรียนทุกแห่งเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยแปลงแนวปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 คือ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

สำหรับรายละเอียด 7 มาตรการ ประกอบด้วย

1. ผ่านการประเมินด้วยระบบ TSC+ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

2. มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย

3. มีการดูแลด้านอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

4. ผ่านเกณฑ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. มีสถานที่แยกกักตัว

6. ดูแลเรื่องการเดินทางไป-กลับตลอดเส้นทาง

7. มี School Pass ไว้ตรวจสอบข้อมูลทางสาธารณสุข

 

ภาพจากแฟ้ม TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง