"สภากาชาดไทย" เปิดรับสมัครแพทย์-พยาบาลจิตอาสา ร่วมฉีดวัคซีนในพท.กทม.

"สภากาชาดไทย" เปิดรับสมัครแพทย์-พยาบาลจิตอาสา ร่วมฉีดวัคซีนในพท.กทม.
มติชน
4 มิถุนายน 2564 ( 14:19 )
34
"สภากาชาดไทย" เปิดรับสมัครแพทย์-พยาบาลจิตอาสา ร่วมฉีดวัคซีนในพท.กทม.

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ร.ต.อ.พงศศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานครแจ้งว้า สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจิตอาสา และอาสาสมัครทั่วไปมาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ กทม. โดยสภากาชาด ได้ร่วมมือกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ กทม. และที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามย่านมิตรทาวน์ โดยสภากาชาด จะขยายเพิ่มเติมไปยังสถานีกาชาด ที่ 2 แพร่งภูธร และ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค) ด้วย

 

 

หากมีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครมากพอ จะทำให้สามารถส่งอาสาสมัครไปช่วยหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนได้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบโดสให้เร็วที่สุด

 

 

การเปิดรับอาสาสมัคร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มแพทย์และพยาบาลที่มีจิตอาสา หรือที่เกษียณราชการแล้ว
2.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี หรือการทำงานด้านธุรการต่างๆ

 

 

เพื่อช่วยดำเนินการในการแจกบัตรคิว กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ลงบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย หรืออำนวยความสะดวกต่างๆ

 

 

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ https://covid19.redcross.or.th/ ติดต่อสอบถามเรื่องการรับอาสาสามัครได้ที่สายด่วน โทร 0-2021-1664

ข่าวที่เกี่ยวข้อง