รีเซต

TPIPP ลงนามขายไฟฟ้าขยะชุมชน 7.92 MW ที่สงขลาให้กฟภ.

TPIPP ลงนามขายไฟฟ้าขยะชุมชน  7.92 MW ที่สงขลาให้กฟภ.
ทันหุ้น
17 มีนาคม 2566 ( 17:29 )
109
TPIPP ลงนามขายไฟฟ้าขยะชุมชน  7.92 MW ที่สงขลาให้กฟภ.

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ TPIPP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท (ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (ในฐานะผู้รับซื้อไฟฟ้า) ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 13 มี.ค. 2566 สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาเล็กมาก จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยใช้เชื้อเพลิงมูลฝอย ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายสูงสุด 7.92 เมกะวัตต์ ที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง