รีเซต

เช็กก่อน! อยากมี "ป้ายทะเบียนรถ" ชื่อตัวเอง มีเงื่อนไขอย่างไร?

เช็กก่อน! อยากมี "ป้ายทะเบียนรถ" ชื่อตัวเอง มีเงื่อนไขอย่างไร?
TNN ช่อง16
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:07 )
209
เช็กก่อน! อยากมี "ป้ายทะเบียนรถ" ชื่อตัวเอง มีเงื่อนไขอย่างไร?

วันนี้ (3 ก.พ.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้สามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลข เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลก็ได้ หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียนจะยังคงมีหมายเลขทะเบียนปรากฏ

สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นในการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนี้ ได้แก่

1.ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2.ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

3.ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต

4.การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนโดยเด็ดขาด

6.ต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วออกประมูลเป็นการทั่วไป นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

การดำเนินการหลังจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดว่าควรเป็นเลขกลุ่มใด กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ทะเบียนรูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์การประมูลซึ่งอาจแตกต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 2564 นี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนและหมวดอักษรป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน ซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนจองได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://tabienrod.dlt.go.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจำนวน 301 หมายเลขที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูลเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง