รีเซต

การประชุมตรวจติดตามขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมตรวจติดตามขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ
77ข่าวเด็ด
9 กรกฎาคม 2563 ( 02:38 )
44
การประชุมตรวจติดตามขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมตรวจติดตามขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ


นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประธานการประชุม ฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการของส่วนราชการในสังกัด ฯ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครอบคลุมแผนงานสำคัญอันได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ธนาคารสินค้าเกษตร และ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ผลการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด และ จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ หลักสูตรสาธิตการทำปุ๋ยหมัก /น้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ และการผลิตดินพร้อมปลูก โดยส่งเสริมการตลาดมุ่งสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่เกษตรกรสมาชิก

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง