รีเซต

สิทธิข้าราชการเบิกได้แล้ว เพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง

สิทธิข้าราชการเบิกได้แล้ว เพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง
TNN ช่อง16
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 12:25 )
31
สิทธิข้าราชการเบิกได้แล้ว เพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง

กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง สิทธิข้าราชการเบิกได้แล้ว ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567


กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยกำหนดเพิ่มรายการยาฉีดชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 อีก 1 รายการ


นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 


กำหนดเพิ่มรายการยาฉีดชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 อีก 1 รายการ จากเดิมผู้ป่วยสามารถเบิกได้ จำนวน 2 รายการ ทำให้ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง สามารถเข้าถึงยาเพื่อการรักษาดังกล่าวได้ 3 รายการ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ดังนี้   


1. ยา Evolocumab  ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม

2. ยา Alirocumab  ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม

3. ยา Inclisiran   ราคา 50,000 บาท ต่อเข็ม


อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวการณ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการใช้ยาฉีดดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กำหนดขึ้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผู้ป่วย 


ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป  


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์  0 2127 7000 ต่อ 6850  ในวันและเวลาทำการ

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง